ტაძრის აღმშენებლები
ელენე კორინთელი
11-10-2010
ცოცხალი
გარდაცვლილი
ელენე კორინთელი
ნანა კორინთელი
თამრიკო ხარბედია
ნიკოლოზ ჯამალაშვილი
დურმიშხან ჩიტაშვილი
მარინე ჩიტაშვილი
თამარ ხოლუაშვილი
ლია ხარბედია
გიორგი კორინთელი
ნიკოლოზ კორინთელი
დარეჯან კორინთელი


ვებ გვერდზე პარალელურად მიმდინარეობს
ტაძრის აღმშენებელთა
გვარ-სახელების ატვირთვა


გმადლობთ თანადგომისთვის
 
 
Created by: Proservice